Kontakt

Wytwórca:

Thornton & Ross Ltd., Linthwaite,
Huddersfield, HD7 5QH, UK.

01484 842217

Informacji o wyrobie medycznym udziela:

Stada Poland Sp. z o.o.
Al. 3 Maja 6
05-501 Piaseczno

sekretariat.pl@stada.com

+48 22 737 79 20

Incydenty medyczne należy zgłaszać TUTAJ >>